Column Cultuurshock!

Portretfoto Roy de Witte, Gedeputeerde

Halverwege maart kwamen we letterlijk en figuurlijk terecht in een cultuurshock. Het verenigingsleven stopte abrupt. Koren en orkesten vielen massaal stil. Voor toneelclubs en dansgroepen sloot het doek ineens.

In heel Nederland werd voor zo’n 6,4 miljoen amateurkunstenaars de kunstbeoefening ineens heel anders. Ook in Overijssel zingen, dansen, schilderen, boetseren en acteren honderdduizenden mensen. De impact is enorm en duurt waarschijnlijk ook nog wel even. Veel verenigingen hebben problemen met het werken met de 1,5 meter en het vinden van goed geventileerde ruimten en podia. Ledenaantallen nemen af en de financiële gevolgen zijn groot. Logisch dat er veel onzekerheid heerst over de toekomst.

Maar ik zie ook dat creatief talent niet te onderdrukken valt. Er zijn verrassende initiatieven en oplossingen. Net als bij een echte cultuurshock leren we ons na verloop van tijd ook weer een beetje aanpassen aan de nieuwe wereld. Want juist cultuurparticipatie zorgt voor plezier en geluk; samen mooie dingen maken geeft je het gevoel dat je deel uitmaakt van een groter geheel en met jouw creatieve talent kun je ook een grote troost zijn voor een ander.

Ik ben er trots op dat veel gemeenten dit najaar toch de IkToon week of de Week van de Amateurkunst organiseren. Juist om de veerkracht en vitaliteit van onze samenleving te tonen. Kunst en cultuur geven levensvreugde. Dichtbij in je eigen leefomgeving genieten, samen met stads- of dorpsgenoten creëren, kwetsbare doelgroepen een moment van schoonheid bieden…

Ik ben heel benieuwd naar Overijsselaars die hun talenten durven en willen tonen. Ik kom graag kijken en geef jullie op voorhand al applaus voor het lichtpuntje dat jullie zijn!

Toon je talent!

Roy de Witte,
gedeputeerde Cultuur, Sociale Kwaliteit en Leefbaar Platteland