Expositieplekken

Een aantal organisaties biedt expositieplekken aan.

Hieronder vind je per punt een beschrijving.
Heb je interesse in een van deze onderdelen?

  • Kijk per onderdeel met wie je contact kan opnemen
  • Of mail naar de WAK voor meer informatie: exposities@wakenschede.nl
    De coördinator exposities kan je in contact brengen met de juiste contactpersoon.
  • Voor alle aanmeldingen geldt: aanmelden is geen garantie voor deelname.
    Met de betreffende organisatie wordt bekeken of jouw/jullie aanmelding past binnen hun organisatie en of er nog plek is.

Voor het melden van jouw interesse geldt: doe dit aub uiterlijk eind februari.
Dan hebben we de tijd om afspraken te maken en hebben jullie de tijd om uiterlijk eind maart (als alle afspraken met de locatie rond zijn) het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren.

Een verdere uitleg van bovenstaande informatie is te lezen in deze infosheet (pdf).

Expositieplekken

Een lijst van mogelijkheden volgt in januari….